Hållbarhet


Varje medarbetare, leverantör och kund hos Boozt bidrar till vår framgång. Likaså uppmärksammar vi den påverkan vår verksamhet har på vår arbetsplats, vår omgivningen och det samhälle som vi lever i. Vi är fast beslutna att med rätt prioriteringar uppnå en högre verksamhetsstandard. Med målsättningen att bli branschledande, eftersträvar vi att fortsätta vara ansvarsfulla, visa transparens och ta innovativa verksamhets- och företagsbeslut. I detta stycke avspeglas vårt sociala, miljömässiga och goda styrelseåtagande.

bfc-5

Våra initiativ

Fashion Ethical Charters

I vårt åtagande att garantera modellers välmående i modeindustrin har Boozt anslutit sig till Danish och Swedish Fashion Ethical Charter där vi ser till att skapa större medvetenhet och påverka en positiv inställning för mode, media och samhälle.

Läs mer här.

UN Global Compact

Vårt medlemskap i FN:s Global Compact visar vårt löfte att införliva dess tio principer och återspegla de grundläggande begreppen rättvisa, ärlighet och respekt för människor och miljö i vår verksamhet.

Läs mer här.

Start typing and press Enter to search