Våra åtaganden


Genom våra åtaganden till organisationer, vars arbete sträcker sig utöver vår närmaste verksamhet, motiveras vi att hålla engagemanget vid liv på det hela taget. För dessa åtaganden krävs att vi tar vårt ansvar och hoppas därmed kunna utgöra en skillnad för individ och samhälle.

Fashion Ethical Charter

Boozt är medlem i Danish Fashion Ethical Charter och i Swedish Fashion Ethical Charter. Syftet med vårt åtagande i dessa stadgar är att försäkra modellernas välmående i den danska och svenska modeindustrin. Det krävs att stadgarnas regler uppmärksammas och efterlevs i flera olika aspekter som med kontinuerliga hälsokontroller, styrning av åldersgränser, hälsosamma dieter och bra löner för modeller. Det är en bred sammanslutning av underskrifter från modeindustrins intressenter.

Som undertecknande medlem är vårt åtagande att stå fast vid dessa regler för att säkerställa välmåendet för de modeller som vi jobbar med. Detta inkluderar ett löfte om att öka medvetenheten för psykisk ohälsa och bidra till att skapa värdefull information om ätstörningar och kroppsideal, som har utvecklats av modeindustrin.

Vi jobbar med många modeller och vi eftersträvar att bidra till en högre medvetenhet och inspirera till positiva attityder inom mode, media och samhälle. Mer information om Fashion Ethical Charter kan du hitta här: danishfashionethicalcharter.com och www.swedishfashioncouncil.se

ethical-charter-logo_purple
sfec

UN Global Compact

FN:s Global Compact är ett politiskt strategiskt initiativ för företag, som eftersträvar att anpassa sin verksamhet och sina strategier med tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Våra egna företagsprinciper inkluderar de 10 FN-principerna och återspeglar de grundläggande begreppen rättvisa, ärlighet och respekt för människor och miljö i vår verksamhet.

Läs mer om Boozts centrala områden för hållbar utveckling.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Även om vi anser att många av de globala målen för hållbar utveckling är viktiga för vårt bidrag till hållbar utveckling har vi valt mål nummer 9, 12 och 17 som de viktigaste att arbeta med.

Communication on Progress (COP)

Under 2018 blev vi medlemmar i FN:s Global Compactinitiativ. Genom det åtagandet har vi för avsikt att införa och anpassa innovativa arbetssätt som integrerar de tio FNprinciperna med företagets aktiviteter för att etablera en hållbarare verksamhet. Det här innebär att arbeta på ett sätt som förespråkar och respekterar mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden, utvecklar miljövänlig teknologi
och förhindrar all form av korruption. Det innebär även att man måste uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Även om vi fortfarande är i ett tidigt skede med att anpassa våra verksamhetsmål till de globala målen. Vi rapporterade vår första redovisning av våra framsteg, en s.k. Communication on Progress (COP) 2018.

För ytterligare information om FN: s Global Compact, besök www.unglobalcompact.org.

e_sdg_logo_no-un-emblem_square_rgb

Start typing and press Enter to search