SDG 17 – Partnerships for the Goals


Vi utgör en liten del av hela försörjningskedjan. Som återförsäljare utan egen produktion har vår verksamhet ingen direkt påverkan på varutillverkningen. Vi kan dock informera samt förändra och kommunicera en strategi till våra varumärkespartner såväl som ge våra kunder kunskap om vad som har betydelse. På liknande sätt, eftersom vi inte direkt styr över våra distributörer, är goda samarbeten nyckeln till att föra inflytelserika samtal och vara med och påverka.

SDG 17 Partnership for the goals

Mål 17. Stärka tillvägagångssätten och återuppta det globala samarbetet för hållbar utveckling.

Kompanjonskap

Vi tror att ett fördjupat samarbete mellan branschens intressenter är nyckeln till att uppnå en hållbar modeindustri. Under 2018 intensifierade vi våra samarbeten med intressenter för att bidra ytterligare till mål nummer 17.

Under 2019 kommer vi att koncentrera oss på att utveckla samarbeten med nya och befintliga varumärkespartner genom gemensamma projekt och fokusområden. Det kommer att innefatta att utarbeta ett ramverk för att införa initiativ såsom ”Återvinn din garderob” eller återvinningsinitiativ med strategiska samarbetspartner såsom Copenhagen Fashion Week och Close-the-loop. Vi har för avsikt att ta strategiska steg för att förbättra vår information genom att integrera ett verktyg för att ranka produkter och varumärken utifrån deras miljöpåverkan. Sådan information kan även användas för att ge kunder bättre information om sina miljöval.

Vi siktar på att arbeta med mål 17 genom att:

• Bygga starka affärsrelationer i vår värdekedja
• Utveckla samarbetet med befintliga samarbetspartner (såsom varumärken, Copenhagen Fashion Weekdistributörer)
•Anlita nya samarbetspartner

CPH FW and Boozt

Our parternship with Copenhagen Fashion Week

Start typing and press Enter to search