Effektivare varuflödens


Det är viktigt för oss att skapa effektivare varuflöden i verksamheten. Med effektivare varuflöden avses användande och upptäckt av effektivare och hållbarare processer i vår dagliga verksamhet. Att skapa effektivare varuflöden kan till exempel innebära kortare hanteringstider för kundorder, användande av förnybar energi, sänkning av koldioxidutsläpp och att hitta en biologsikt nedbrytbar lösning för våra Boozt.com-påsar som vi skickar varorna till kunderna i. Platser där vi har störst kontroll när vi skapar effektivare varuflöden är på vårt huvudkontor i Hyllie och på vårt logistik- och hanteringscenter i Ängelholm.

Förpackning

Ett stort fokus för vår verksamhet är att hitta sätt att minska beroendet av fossila bränslen i våra förpackningar. Under 2017 förbättrade vi sammansättningen i materialet som används till Boozt.com-påsarna och ökade andelen återvinningsbart material från 50% till 80%. De här plastpåsarna med blandat material utgjorde ungefär 80% av allt utgående förpackningsmaterial under 2017. Diskussionen om vad som är ett bättre alternativ för miljön är inte så enkel. Vi inser att plast inte är hållbart, men det har varit den föredragna förpackningslösningen för transport då plastpåsarna är hållfastare, mindre och lättare än pappkartonger. Medvetna om plastens negativa påverkan på miljön är vår målsättning tydlig: vi vill undvika fossil plast och fokusera på att gå över till biologiskt nedbrytbara påsar.

I 2018 introducerade vi påsar med fossilfritt material som transporterar produkt från vårt lager till kunden.

bfc-13

Med vårt initiativ till biologiskt nedbrytbara påsar hoppas vi på att inspirera våra varumärkespartner och leverantörer att följa vårt exempel. För att åtgärda de problem vi har haft med kvaliteten på de biologiskt nedbrytbara påsarna kommer vi under 2019 att fortsätta att undersöka tåligare och hållbarare material till våra Boozt.com-påsar.

Energieffektivitet på Boozts hanteringscenter

Med sina 42 000 m2 är vårt hanteringscenter den största byggnaden i vår verksamhet och den står för den största energiförbrukningen. Anläggningen är GreenBuilding-certifierad och vår verksamhet på hanteringscentret bedrivs med energieffektiv och modern teknik. Under 2018 installerade vi solpaneler på hanteringscentrets tak vilket tog oss ett steg närmare att bli helt självförsörjande på energi. Den totala energiförbrukningen på hanteringscentret, på vårt huvudkontor i Hyllie och för leasade bilar uppgår till ungefär 1 500 MWh för år 2018. I termer av växthusutsläpp uppgick scope 1-utsläpp från leasade bilar till ungefär 85 ton CO2. Scope 2-utsläpp uppgick till ungefär 24 ton CO2 inklusive elförbrukning och beräknad uppvärmning för hanteringscentret och kontoret i Hyllie.

bfc-7

Solar panels at the Boozt Fulfilment Centre

Transportation

Eftersom e-handeln ökar i människors vardag är det absolut nödvändigt att vi förutser och lindrar den miljöpåverkan som transporterna innebär. Vår målsättning är att på olika sätt optimera våra transporters effektivitet, inte bara för att våra kunder ska få sina beställningar punktligt och pålitligt utan också för att minska miljöpåverkan. Vi har ett nära samarbete med våra transportpartner för att optimera interna och externa flöden i försörjningskedjan så att koldioxidutsläppen och annan lokal påverkan minimeras.

Shipping and transport

Start typing and press Enter to search