Hög etisk standard


Några av Boozts etiska krav ingår i våra egna verksamhetsföreskrifter. Exempel på områden där vi har ställt upp minimikrav när det gäller affärsetik är antikorruption, begränsningar mot insiderhandel och konspirationer, samt skydd av kunders personuppgifter.

Affärsetik – antikorruption och mutor

För att garantera att verksamheten bedrivs etiskt har vi antagit riktlinjer avseende antikorruption, insideraffärer och upphandling. Riktlinjerna beskriver vår ståndpunkt för att förhindra och förbjuda korruption och mutor, samt för att säkerställa att man följer lokal lagstiftning likväl som viktiga internationella regelsystem och lagar med extraterritoriell räckvidd, såsom Storbritanniens Bribery Act och USA:s Foreign Corruption Practices Act. För att förhindra att korruption, mutor och intressekonflikter uppstår listar riktlinjerna även arbetssätt och övervakningsmetoder som aldrig kan accepteras.

 Whistleblower policy

Vår whistleblower-policy antogs med målet att uppmuntra till en transparent verksamhetssmiljö där vi är lönsamma på samma gång som vi följer god etik. Vi är angelägna om att hantera och rapportera alla eventuella förseelser.

BFC Group

Black Friday weekend team at the Boozt Fulfilment Centre

Skydd av kunders personuppgifter – sekretess

För att förbereda oss för införandet av EU:s dataskydds-förordning (GDPR) 2018 började vi en omfattande genomgång av vår data under 2017. Genom införandet av GDPR undersöktes alla system och metoder för att definiera dataanvändandet lanserades. Vi undertecknar databehandlingsavtal med alla som vi skickar data till. Avtalet fastställer hur data hanteras, lagras och används. Vi upprätthåller även våra egna omfattande säkerhetsrutiner.

Öppenhet mot våra kunder och säker datalagring har alltid stått högt på vår plattformsavdelnings dagordning. Vår datalagringstid är mellan 3-7 år och beskrivs i Villkor och Vanliga frågor (FAQs) i våra online-butiker.

För att försäkra oss om att våra kunder förstår hur data om dem används har de tillgång till utförlig information om hur länge och i vilket syfte vi sparar data. Kunder kan också begära ett utdrag över sin data. Inga dokumenterade klagomål avseende överträdelser mot dataskyddsförordningen rapporterades under 2018. Under 2019 är vår målsättning att introducera ett verktyg för att kunder ska kunna begära åtkomst till sin data och få den raderad direkt i nätbutiken utan att behöva gå via kundtjänst.

Start typing and press Enter to search