Stärka våra medarbetare


Våra framsteg hittills är en produkt av våra begåvade, kreativa och hårt arbetande människor som har främjat en företagskultur av tillit, frihet och ansvar. Vi kommer att fortsätta bygga på dessa grundläggande värden och de kommer att styra oss på vår resa för att bygga det bästa företaget inom onlinemode i Norden

Främja mångfald och jämställdhet

Vi tror att en kärnstyrka i företaget är att vi kommer från olika bakgrund.

Vi tror starkt på och aktivt stöder kvinnors och mäns lika rättigheter när det gäller sysselsättning, arbetsvillkor och yrkesutveckling. Målet är att det inte finns några skillnader vad gäller professionella roller, rekrytering, utbildnings-och ersättningsnivåer som kan förklaras av kön.

Medelåder SWE
Nationaliteter SWE

*Per December 31, 2018

Kontor för välmående på jobbet

Under våren 2019 flyttar vårt huvudkontor till Eminent, den första byggnaden i Norden att certifieras av WELL. International WELL Building Institute (IWBI) är en globalt erkänd byggstandard som uteslutande fokuserar på människors hälsa och välmående på arbetsplatser. Eminent kommer även att miljöcertifieras med ambitionen att uppnå nivån Miljöbyggnad Guld, en svensk miljöcertifiering av hållbara byggnader genom Sweden Green Building Council. Den nya anläggningen kommer att ha ett massagerum och ett lekrum så att föräldrar kan ta med sina barn till jobbet vid behov.

eminent-castellum-hyllie

Sustainable office space at the border of Sweden and Denmark

Start typing and press Enter to search