Regulatoriska risker


Regulatoriska risker är relaterade till verksamhetens förmåga att hantera effekterna av ny lagstiftning och reglering, samt att hantera oförutsedda tvister eller andra rättsliga eller avtalsenliga osäkerhetsfaktorer.

screenshot-2020-04-30-at-12.00.26

Risk

5. IT-efterlevnad
Risk avseende efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning/GDPR
Särskilt med avseende på relationer med tredje part.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

6. Leverantörsrisker
Produktkvalitetsrisk
Försäljning av varor från leverantörer vars produktkvalitet vi inte har kontroll över.
Bedömning: Oförändrad jämfört med föregående år

Riskhantering

5. IT-efterlevnad
Sedan implementeringen av GDPR arbetar koncernen ständigt med datasekretess för att säkerställa fullständig efterlevnad av förordningen. Data sprids inte till olika tredjepartssystem vilket säkerställer datadisciplin och kontroll i egna system.

6. Leverantörsrisker
Vi har långsiktiga relationer med varumärkena som vi samarbetar med och oftast hanteras eventuella tvister informellt. Avtal har tecknats med leverantörer för att minimera risken för tveksamheter som kan leda till en tvist och risk för finansiell exponering.

Start typing and press Enter to search